Diversity Hub
  • Diversity Hub

Fundacja Diversity Hub zajmuje się zarządzaniem różnorodnością w biznesie i budowaniem inkluzywnych miejsc pracy. Oferujemy wiedzę, doświadczenie, najlepsze praktyki i know-how z obszaru DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Wspieramy organizacje w identyfikowaniu korzyści płynących z różnorodności i inkluzji, jednocześnie wpływając na pozytywne zmiany społeczne.

 

Tworzymy własne, innowacyjne rozwiązania, takie jak audyty i strategie D&I. Wspierając efektywne wdrażanie zarządzania różnorodnością w organizacjach, specjalizujemy się w jej głównych wymiarach, takich jak: wiek, płeć, stopień sprawności, kultura włączająca, inkluzywne przywództwo, LGBT+, wielokulturowość, DEI w procesach HR. Prowadzimy szkolenia oraz doradztwo, a także zajmujemy się realizacją projektów międzynarodowych z zakresu różnorodności.