Diversity Hub

Diversity Hub
  • Diversity Hub

W Diversity Hub specjalizujemy się w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w biznesie (Diversity and Inclusion). Dostarczamy wiedzę, doświadczenie i dobre praktyki - pomagamy biznesowi czerpać korzyści z różnorodności, jednocześnie wywierając wpływ na zmianę społeczną. Tworzymy własne, innowacyjne rozwiązania mające usprawnić efektywną implementację zarządzania różnorodnością w organizacjach w poszczególnych jej wymiarach, takich jak: wiek, sytuacja kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, niepełnosprawność, interkulturowość itp. Poruszamy także wiele innych ważnych wątków związanych np. z work-life balance, przywództwem oraz prawami pracownika (mobbing w pracy).