Mental Health Center

Mental Health Center
  • Mental Health Center
W Mental Health Center specjalizujemy się w systemowym wsparciu organizacji w zakresie zdrowia psychicznego. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy dedykowane szkolenia i wykłady, których celem jest zbudowanie kompetencji w obszarze wsparcia psychologicznego. Prowadzimy również działania konsultacyjno-interwencyjne obejmujące pomoc w szerokim spektrum trudnych psychologicznie zdarzeń (np. depresja, uzależnienia, psychozy).
Nasza droga do osiągnięcia zmiany:
- zdrowie psychiczne bez tabu - zwiększanie świadomości
- budowanie odporności psychicznej pracowników
- kompetencje menedżerów i zespołu w zakresie udzielania pomocy psychologicznej (Psychological First Aid)
- procedury systemowego wsparcia w sytuacjach trudnych.