Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
Akademia Leona Koźmińskiego, Kierownik studiów podyplomowych "Pozytywna Organizacja - wellbeing i zdrowie w miejscu pracy"
Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
Akademia Leona Koźmińskiego, Kierownik studiów podyplomowych "Pozytywna Organizacja - wellbeing i zdrowie w miejscu pracy"

Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant, wykładowca akademicki, badacz. Specjalizuje się w rozwoju Kapitału Psychologicznego i kompetencji menedżerskich. Podnosi poziom well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji.
Projektuje i wdraża w organizacjach Pozytywne Interwencje Psychologiczne (PPI), oparte o rzetelną wiedzę oraz wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach). Są to interwencje wspierające budowanie well-beingu (dobrostanu), odporności psychicznej i zdrowia w miejscu pracy oraz wzmacniające występowanie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników.
Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych.
Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych specjalistom zajmującym się rozwojem zawodowym i osobistym z cyklu „PRAKTYCY-PRAKTYKOM”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowej magazynu „Coaching”, a także Programu oraz Konkursu Dream Employer, autorka eksperckich artykułów dla Brief.pl. Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.

Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania.
Współautorka modelu coachingowego „PERMA” służącego podnoszeniu dobrostanu w różnych sferach życia. Certyfikowany konsultant narzędzi badawczych HOGAN’a oraz MTQ 48.
Twórczyni marek Pozytywna Organizacja.pl – Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska i Kapitał Psychologiczny w Biznesie.
Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między Kapitałem Psychologicznym pracowników a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem odczuwanym w sferze pracy i życia.

 

2021-06-08

Systemowe podejście do dbania o dobrostan (wellbeing) i zdrowie psychiczne pracowników
  • 15:50
  • Na czym polega holistyczne podejście do wellbeingu w organizacji?
  • Jak skuteczne wdrażać działania wellbeingowe w organizacji - kluczowa rola menedżerów
  • Wellbeing - wyzwania, szanse i zagrożenia