Anna Karczmarczuk

Anna Karczmarczuk
CEO Ipsos
Anna Karczmarczuk
CEO Ipsos

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Z branżą związana od początku drogi zawodowej w 1993 r. Zdobywała doświadczenie zarówno po stronie klienta (PTC Era), jak i agencji badawczych (CASE, TNS OBOP, TNS Polska). Podczas pracy badacza specjalizowała się w prowadzeniu projektów segmentacyjnych, wspierających marki w procesach strategicznych i pozycjonujących. Od 2015 r. pełni funkcje prezesa zarządu Ipsos w Polsce, a od 2020 r. prezesa zarządu PTBRiO. Należy do ESOMARu. Kilkakrotnie zaangażowana w prace Rady Programowej Kongresu Badaczy, w 2017 r. jako jej przewodnicząca. Współautorka książek Data Driven Decisions. Jak odnaleźć się w natłoku danych? (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018) oraz Badanie Rynku. Jak zrozumieć konsumenta? (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021).

2023-02-28

Nowe modele pracy. Przywództwo a dobrostan człowieka
  • 10:20 - 11:10
  • 50 min
  1. Czy dobrostan człowieka ma jedną, niezmienną definicję?

  2. Czy nastawienie na zysk stoi w sprzeczności z dbaniem o dobrostan?

  3. Czy nowe modele pracy sprzyjają dobrostanowi ludzi?

  4. Jakie są dobre praktyki lidera dobrostanu?