Anna Lewandowska – Romanowska

Anna Lewandowska – Romanowska
Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi, PKN ORLEN
Anna Lewandowska – Romanowska
Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi, PKN ORLEN

Zajmuje się zagadnieniami dot. dialogu społecznego ze związkami zawodowymi, od  prawie 30 lat związana z PKN ORLEN. Odpowiada również za politykę socjalną, opiekę medyczną oraz za działania well-beingowe w Grupie ORLEN. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie m.in. Negocjacji i Mediacji, Zarządzania Potencjałem Społecznym i Doradztwa Personalnego, Psychologii biznesu dla menedżerów. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. prawa pracy. W pracy łączy wiedzę oraz doświadczenie, by jak najskuteczniej służyć wsparciem.  

2021-06-08

Jak dbać o dobrostan pracowników - szanse i wyzwania
  • 16:30