Bartosz Furtak
P&C Strategist @ Socjomania
Bartosz Furtak
P&C Strategist @ Socjomania

Lider consultingu w obszarze People&Cultere w Socjomanii. Badacz, analityk i strateg w zakresie projektowania doświadczeń, usług, komunikacji i marek. Prowadzi projekty strategiczne zorientowane na ludzi i zrównoważony, odpowiedzialny rozwój.

Wspiera klientów w kluczowych projektach związanych z obszarem Ludzi i Kultury Organizacyjnej, w tym programach ambasadorskich, zarządzaniu kulturą organizacyjną i wartościami organizacyjnymi, projektowaniu i zarządzaniu doświadczeniami kandydatów i pracowników, projektowaniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej czy zrównoważonym rozwoju w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Współpracuje zarówno z dużymi, jak i małymi firmami. Wśród klientów, z którymi współpracował znajdują się firmy z sektorów FMCG, IT, Retail, Produkcyjne, Bankowość, Finanse, Produktowe, BPO/SSC czy start-upy. W pracy łączy swoje doświadczenia z pracy w agencjach marketingowych, rekrutacyjnych i strategicznych.Wykładowca akademicki między innymi na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Współpracuje regularnie z Inkubatorami Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

2023-02-28

Kultura organizacyjna w służbie ESG i zrównoważonego rozwoju - potencjał i wyzwania
  • 13:45 - 14:10
  • 25 min

Czy kultura organizacyjna może stać się skutecznym instrumentem wspierającym realizację celów zrównoważonego rozwoju? To główne pytanie, na które spróbuję znaleźć odpowiedź podczas wystąpienia.

Od czasu powstania najpopularniejszych dziś modeli diagnozy i zarządzania kulturą organizacyjną (Denisen, OCAI, Shein) minęły dziesiątki lat, a w tym czasie zasadniczo zmieniło się otoczenie i to, w jaki sposób oceniamy dziś efekty biznesowe.

ESG jest jedną z najistotniejszych zmian naszych czasów - organizacje funkcjonują już nie tylko po to, żeby generować zysk, ale robić to w sposób zrównoważony, z zachowaniem troski o środowisko, społeczność i jakość zarządzania. Zmiana ta powinna znaleźć również swoje odzwierciedlenie w zmianie sposobu diagnozy i dalej zarządzania kulturą organizacyjną.