Dr Barbara Walensa

Dr Barbara Walensa
Strateżka, autorka książki "Manager 3.0"
Dr Barbara Walensa
Strateżka, autorka książki "Manager 3.0"

Praktyk projektowania oraz wdrażania strategii w obszarze IT. Liderka strategicznych programów transformacji modelu operacyjnego IT. Doświadczona menadżerka, trenerka i specjalistka od samoorganizacji zespołów. Praktyk rozwijania zespołów w oparciu o silne strony według metody Gallupa. Doktor nauk w specjalności: zarządzanie strategiczne i ekonomia zmiany. Pisarka i entuzjastka idei Managera 3.0 – łączącego zarządzanie talentami z samoorganizacją zespołów.

2023-02-28

Manager 3.0 – sztuka zarządzania, bez rządzenia. Jak dzięki talentom osiągnąć samoorganizację zespołów?
  • 11:30 - 12:00
  • 30 min

Zespół samoorganizuje się, gdy jego członkowie prawie nie odczuwają istnienia szefa. Menadżer 3.0, by zapobiec spontanicznej samoorganizacji, musi przestać sterować ludźmi, a zacząć – środowiskiem pracy (sobą – autonomią – strategią organizacji). Jak to zrobić, kiedy zarządzanie jest jak równanie z wieloma niewiadomymi? Liderzy mogą „obliczyć” prawidłowy wynik dzięki pewnej stałej niezmiennej. Według badań Gallupa są to nasze talenty

Jako szef strategii IT i menadżer zespołu Barbara Walensa rozwinęła praktykę zarządzania w oparciu o talenty. Rezultat wywindował zespół w indeksach zaangażowania na wiele lat. Uwolnił samodecyzyjność w zespole. Zespół stał się czymś więcej niż sumą utalentowanych osób. Był samoorganizującą się maszyną; rakietą napędzaną wysokoenergetycznym paliwem talentów, dla których nawigacją była strategia i cele organizacji.