Ewa Janus-Khouri
Dyrektorka Zarządzająca, Centrum Kreatywności Targowa
Ewa Janus-Khouri
Dyrektorka Zarządzająca, Centrum Kreatywności Targowa

Od lat związana jest z Krajową Izbą Gospodarczą i rozwojem polskiej przedsiębiorczości. Wieloletnia koordynatorka Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, managerka, zaangażowana w inicjatywę KIG Młodzi Innowacyjni, współtwórczyni projektów i strategii komunikacyjno-marketingowych oraz kampanii informacyjnych. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów współpracując z przedstawicielami biznesu, samorządu lokalnego, samorządu gospodarczego, administracją publiczną i NGO.

Dyrektorka warszawskiego Centrum Kreatywności Targowa - inubatora sektora kreatywnego. Od początku działania Programu Dream Employer Członkini Rady Programowej.