Inga Chodorowska-Korpak

Inga Chodorowska-Korpak
Dyrektor organizacji i zasobów ludzkich, Lafarge Polska
Inga Chodorowska-Korpak
Dyrektor organizacji i zasobów ludzkich, Lafarge Polska

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Zarządzanie Personelem, a także studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała też dyplom MBA Politechniki Warszawskiej w ramach LafargeHolcim Discovery Programme.

Od początku pracy zawodowej związana z obszarem Human Resources. Przed dołączeniem do Lafarge w Polsce pracowała dla firm Accor Polska oraz Budimex, realizując projekty dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. W 2008 r. dołączyła do Lafarge w Polsce, gdzie przez kolejne lata pracowała w obszarze organizacji i zasobów ludzkich.