Jolanta Piątkowska

Jolanta Piątkowska
Growth Advisors, Founder / Executive & Leadership Coach
Jolanta Piątkowska
Growth Advisors, Founder / Executive & Leadership Coach

Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w biznesie oraz certyfikowanym coachem w pracy indywidualnej i grupowej. Zarządzała zespołami obsługi klienta, sprzedażowymi, projektowymi i technologicznymi, realizując cele dla czołowych agencji reklamowych w Polsce. Tworzyła i wdrażała nowe struktury obsługi klienta, budowała zespoły projektowe i technologiczne, procesy oraz procedury wspierające i rozwijające biznes w zakresie sprzedaży usług agencji reklamowych.

Od kilku lat w ramach Growth Advisors wspiera klientów w pokonywaniu barier w realizacji ich celów. Uczy, inspiruje, dostarcza narzędzia szyte na miarę konkretnych potrzeb. Wspiera w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów, zarówno w obszarze strategicznych kierunków rozwoju firmy jak i świadomego budowania kultury organizacji.

Współpracuje z uczelniami w całym kraju, gdzie dzieli się konkretną wiedzą biznesową i rozwija kompetencje przyszłości. Jest autorką innowacyjnego programu: „Talent based Action Learning Program”, w ramach którego każdy student pozna swój indywidualny zestaw Talentów w oparciu o Test Talentów Instytutu Gallupa – CliftonStrengths oraz podczas półrocznego programu będzie realizować projekt biznesowy i jednocześnie rozwijać swoje kompetencje miękkie.

2021-06-08

Transformacja rynku pracy
  • 09:50

Nowy świat, nowa codzienność buduje się teraz na naszych oczach. Jednym z podstawowych wyzwań jest brak danych i doświadczeń, do których można się odnieść. Czeka nas intensywna nauka, szybkie wyciąganie wniosków i wcielanie ich w życie.

Gwałtowne zmiany kierunku działania oraz dynamiczne dostosowywanie się do otaczającej sytuacji wymaga zatrudniania ludzi o odpowiednich kompetencjach oraz konstrukcji psychicznej, która umożliwia elastyczność i zdolność do adaptacji.

Przyjrzyjmy się trendom oraz sposobom na znalezienie swojego miejsca w tej “nowej normalności”.