Katarzyna Turska

Katarzyna Turska
Dyrektor HR, Sodexo Benefits and Rewards Services
Katarzyna Turska
Dyrektor HR, Sodexo Benefits and Rewards Services

Doświadczony manager z wieloletnią praktyką w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Z sukcesami tworzyła i wdrażała strategie HR, w tym plany rozwojowe i politykę szkoleniową. Jest cenionym partnerem dla struktur biznesowych. Potrafi szeroko spojrzeć na rynek, doskonale rozumie procesy biznesowe. Ukierunkowana na wspólne budowanie strategii i realizację zakładanych celów. Wysoce zorientowana na budowanie profesjonalnych relacji oraz wypracowanie rozwiązań. Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła prawo oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

2021-06-07

Nowa rola HR w organizacjach
  • 11:35