Magdalena Kamińska

Magdalena Kamińska
CEO, BIG CALL
Magdalena Kamińska
CEO, BIG CALL

Jest założycielką Center of Servant Leadership Poland ( w skrócie Big Call) pierwszego polskiego ośrodka rozwoju przywództwa w duchu wartości Servant Leadership. Uczy kultury przywództwa Servant Leadership ludzi z biznesu, przedstawicieli sfer społecznych i publicznych. Centrum Servant Leadership jest członkiem organizacji Greenleaf Center for Servant Leadership, amerykańskiego ośrodka Servant Leadership z dorobkiem ponad 50 lat. Magdalena swoje doświadczenie przywódcze gromadzi od ponad 17 lat. W tym czasie zarządzała grupami managerów, ekspertów, specjalistów w organizacjach o międzynarodowym zasięgu i transformacji Agile, kulturowej i cyfrowej. Była odpowiedzialna za realizację strategii biznesowych w unikalnym środowisku nowoczesnych i samozarządzających się zespołów.

„Wobec zmian biznesowych, klimatycznych, społecznych, strukturalnych należy powrócić do myślenia, iż jesteśmy winni innym Ludziom i naszej Planecie postawy służby. Nasza Planeta i inni Ludzie służyli nam przez wieki, czy teraz i my, oraz biznes będziemy działać na rzecz ich ochrony i odnowy? Czy staniemy się głosem w ważnej sprawie? Czy będziemy dobrymi przodkami a nasz Big Call wybrzmi głośno?”

Jej zdaniem filozofia Servant Leadership jest tą, której fundamentem jest odpowiedzialnośćliderów za budowanie zrównoważonego i zdrowego świata. Głównym obszarem jej zainteresowań jest transformacja polskiego przywództwa w obszarze szerokiej świadomości, odpowiedzialności i dobrego, zrównoważonego wpływu na otoczenie, które kreują. Uczy przywództwa akcentując jego wpływ na modele biznesowe, równowagę i etykę. Buduje zrozumienie przywództwa, które jest aktywne, społecznościowe i społecznie angażujące się. Takie, które równoważy cztery światy: ludzi, ekonomię, technologię i planetę. Wierzy, że Servant Liderzy budują świat z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach. Poszukują większego celu, angażują się w sprawy, które wydają się im być poza ich zasięgiem. Podejmują odważne decyzje i budują wokół nich sojusze.

Centrum swoim zasięgiem obejmuje trzy kierunki:
- edukację ludzi w przywództwie,
- rozwój Think Thanku tworzącego zrozumienie polskiego przywództwa Servant Leadership,
- tworzenie platformy ludzi tak rozumiejących swój wpływ na świat ludzi, organizacji i świata.