Marta Hass
Dyrektor ds. Personalnych, ARCUS S.A.
Marta Hass
Dyrektor ds. Personalnych, ARCUS S.A.

Praktykuje koncepcję Lifelong learning i zachęca do uczenia się i przyswajania umiejętności zbieżnych z celami biznesowymi organizacji przy jednoczesnym oduczaniu się zbędnych obszarów kompetencyjnych. Z ciekawością obserwuje przeobrażenia i wzrost znaczenia biznesowego branży HR na przestrzeni ponad 15 lat praktycznego doświadczenia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Na co dzień dąży do budowania środowiska pracy, które sprzyja innowacyjności i efektywności działań.

2023-02-28

Przychodzi do HR IT z robotem w ręku. Dwugłos w sprawie transformacji cyfrowej HR.
  • 16:10 - 16:30
  • 20 min