Martyna Markiewicz
Diversity, Equity and Inclusion Lead for Fellowship Europe, Head of Partnership Ashoka Poland
Martyna Markiewicz
Diversity, Equity and Inclusion Lead for Fellowship Europe, Head of Partnership Ashoka Poland

Zawodowo zajmuje się wspieraniem sieci, organizacji, grup i osób, które dążą do zmiany społecznej.
Skupia się głównie na obszarach równości płci oraz różnorodności, włączenia i sprawiedliwości społecznej (DEI).
Trenerka, jokerka Teatru Uciśnionych,
moderatorka Design Thinking.
Pracuje w fundacji Ashoka w Polsce jako Head of Partnerships oraz zajmuje się kwestiami DEI na poziomie europejskim Ashoki.
Stworzyła i prowadzi pierwszy, międzynarodowy proces edukacyjny dotyczący
przeplatania się DEI ze zmianą społeczną: Diversity, Equity and Inclusion Learning Journey.

 

2023-03-01

To, czego nie widać - czyli wszystko, co musisz zrobić zanim wdrożysz i zakomunikujesz swoje działania na rzecz różnorodności i włączenia
  • 10:30 - 11:25
  • 55 min

Porozmawiamy o m.in. o tym:

- jakimi badaniami wewnątrz organizacji poprzedzić projektowanie działań z zakresu diversity & inclusion?

- co i jak zmierzyć i sprawdzić na początku?

- jak zaplanować zaangażowanie pracowników_c w proces strategicznego budowania kultury włączenia w firmie?

- na jakie rafy się przygotować i jak mądrze nadać kurs swojej drodze?