Michał Leman
dyrektor zarządzający, FlixBus
Michał Leman
dyrektor zarządzający, FlixBus

Dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich - odpowiedzialny za wprowadzenie i rozwój usługi w Polsce w 2017, w Ukrainie w 2019 i krajach bałtyckich w 2020, w tym m.in. stworzenie siatki połączeń łączącej ponad 350 miast w Polsce i Europie. Wcześniej związany m.in. z PLL LOT, LOT Travel i Deloitte. Ekspert w dziedzinie transportu i technologii, aktywnie promuje międzymiastowy transport publiczny oraz wspiera tworzenie rozwiązań mających niwelować wykluczenie transportowe, m.in. w aspektach multimodalności transportu oraz tworzenia platform mobilności.

2023-02-28

Nowe modele pracy. Przywództwo a dobrostan człowieka
  • 10:15 - 11:00
  • 45 min
  1. Czy dobrostan człowieka ma jedną, niezmienną definicję?

  2. Czy nastawienie na zysk stoi w sprzeczności z dbaniem o dobrostan?

  3. Czy nowe modele pracy sprzyjają dobrostanowi ludzi?

  4. Jakie są dobre praktyki lidera dobrostanu?