Michalina Konkel
Dyrektorka ds. Rozwoju organizacji oraz Ekspertka DE&I, Think Thank Diversity Hub
Michalina Konkel
Dyrektorka ds. Rozwoju organizacji oraz Ekspertka DE&I, Think Thank Diversity Hub

Michalina wraz ze swoim zespołem tworzy strategie Diversity & Inclusion w organizacjach, które kompleksowo adresują proces zmiany kultury organizacyjnej. Autorka wielu międzynarodowych projektów wspierających rozwój kompetencji liderskich, certyfikowana Facylitatorka programu Leadership Development Intensive. Wspiera wdrażanie strategii D&I, prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne oraz treningi kompetencji międzykulturowej, zwłaszcza współpracy z Indiami.  Pełniąc funkcję prezeski SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Research) zarządzała rozproszoną 100-osobową organizacją. Stworzyła przestrzeń do rozwoju dla międzykulturowych profesjonalistów. Jej klienci to głównie sektor ITO, BPO. Pracowała m.in. dla Coca-Cola, AON, Arcelor Mittal, ABB, Motorola, Fujifilm, Netia, Roche). Jej misją jest wspieranie ludzi i organizacji w ich rozwoju. Wierzy, że praca w zgodzie ze sobą przynosi najlepsze efekty.

2023-03-01

Budowanie odpowiedzialności liderów za wdrażanie kultury organizacyjnej nastawionej na D&I
  • 10:00 - 10:25
  • 25 min

Organizacje kładą coraz większy nacisk na budowanie odpowiedzialności liderów za wdrażanie kultury organizacyjnej nastawionej na D&I. Jest to mocno związane z włączającym przywództwem, które dotyczy nas wszystkich i może być rozwijane na każdym kolejnym spotkaniu zespołu. Stawimy czoło komentarzom, które słyszymy podczas audytów, że "D&I to kolejna moda" i "wymysły HR" . Dzięki doświadczeniu pracy z różnymi organizacjami, kilkudziesięciu przeprowadzonym audytom, setkom wywiadów, zebraliśmy najważniejsze insighty i wskazówki, które pomagają zarządzać bardziej włączająco. To wszystko pozwoliło nam stworzyć model dojrzałości organizacji w obszarze DE&I, w którym rola osób liderujących jest kluczowa, by odnosić korzyści z różnorodnego zespołu nie tylko dla samej organizacji, ale i wszystkich osób będących jej częścią.