Monika Domańska

Monika Domańska
budujrelacje.com
Monika Domańska
budujrelacje.com

Wierzy, że dobrze prowadzony biznes opiera się na właściwych relacjach międzyludzkich. Zna i rozumie wartość marki pracodawcy, dlatego od ponad 20 lat doradza zarządom i menedżerom, opracowując i wdrażając strategie informacyjne w organizacjach. Jak sama podkreśla – w rozwoju każdej firmy niezbędna jest komunikacja i porozumienie między liderami a zespołem, aby wspólnie w odpowiedzialny sposób działać i realizować stawiane sobie cele.
Tworzyła i realizowała przedsięwzięcia na styku biznesu, samorządów, trzeciego sektora, z udziałem placówek dyplomatycznych, think tanków oraz influencerów – obejmujące zarówno polski jak i zagraniczne rynki.
Jest laureatką wielu branżowych nagród i wyróżnień, w tym prestiżowego Złotego Spinacza w kategorii Komunikacja wewnętrzna.
Pomysłodawczyni i prezeska Europejskiego Instytutu Rzetelnej Komunikacji. Managing Partner w Made in PR, wyłącznego partnera w Polsce Worldcom Public Relations Group, największej międzynarodowej sieci niezależnych firm PR. Inicjatorka i założycielka platformy wymiany wiedzy i doświadczeń Buduj Relacje.