Monika Domańska

Monika Domańska
budujrelacje.com
Monika Domańska
budujrelacje.com

Wierzy, że dobrze prowadzony biznes opiera się na właściwych relacjach międzyludzkich. Zna i rozumie wartość marki pracodawcy, dlatego od ponad 20 lat doradza zarządom i menedżerom, opracowując i wdrażając strategie informacyjne w organizacjach. Jak sama podkreśla – w rozwoju każdej firmy niezbędna jest komunikacja i porozumienie między liderami a zespołem, aby wspólnie w odpowiedzialny sposób działać i realizować stawiane sobie cele.
Tworzyła i realizowała przedsięwzięcia na styku biznesu, samorządów, trzeciego sektora, z udziałem placówek dyplomatycznych, think tanków oraz influencerów – obejmujące zarówno polski jak i zagraniczne rynki.
Jest laureatką wielu branżowych nagród i wyróżnień, w tym prestiżowego Złotego Spinacza w kategorii Komunikacja wewnętrzna.
Pomysłodawczyni i prezeska Europejskiego Instytutu Rzetelnej Komunikacji. Managing Partner w Made in PR, wyłącznego partnera w Polsce Worldcom Public Relations Group, największej międzynarodowej sieci niezależnych firm PR. Inicjatorka i założycielka platformy wymiany wiedzy i doświadczeń Buduj Relacje.

2021-06-07

Employee relations – jak zroZOOMieć nowe potrzeby zespołu, by skutecznie działać?
  • 13:30

W każdej branży relacje między pracodawcami, a pracownikami ewoluowały z powodu poważnych zmian w sposobie pracy ludzi oraz w sposobie myślenia organizacji o przyszłości.

Od marca ubiegłego roku w trybie całkowicie zdalnym pracuje aż 6 na 10 Polaków. Postępowe organizacje przyjęły radykalną elastyczność, dając pracownikom kontrolę nad tym, gdzie, kiedy i ile pracują. Pracownicy nie są jednak do końca zadowoleni. Prawie 20 proc. przyznało, że ich relacje z kolegami z firmy pogorszyły się w związku z pracą zdalną. Do codziennych obciążeń doszedł nowy syndrom przemęczenia pracą online i wypalenia związanego z nadużywaniem wirtualnych platform komunikacyjnych.

  • Jak budować dobre relacje w zespole?
  • Jaki ma to wpływ na zaangażowanie i rozwój talentów?
  • Jakie aspekty potrzeb pracowników dziś uwzględnia lider jutra?