Patrycja Załuska

Patrycja Załuska
CEO, RE: START KARIERY
Patrycja Załuska
CEO, RE: START KARIERY

Właścicielka firmy RE:START KARIERY, ekspert rynku pracy i wykładowca
Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek grupy badawczej dot. wykluczenia
zawodowego. Wspiera firmy w procesach rozwojowych (D&I) i
outplacement’owych. Autorka licznych publikacji eksperckich i książki
„reStart kariery. Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy”, nominowanej do
nagrody Economicus 2019.
 

2021-06-08

Age Diversity&Inclusion: zespoły różnorodne wiekowo i włączanie dojrzałych pracowników w rynek pracy
  • 14:05

  • Age Diversity&Inclusion – wprowadzenie, statystyki, sytuacja w PL i na świecie
  • Od organizacji ostracyzującej do inkluzywnej
  • Młody nestor czy innowacyjny paździerz? – kogo szuka dzisiaj rynek 
  • Silver, senior, power czy flexi? – kim są dojrzali pracownicy
  • Pokolenie 40 i 50+ jako niewidzialny rezerwuar nowych możliwości (poziom społeczny, organizacji, indywidualny)