Patrycja Załuska

Patrycja Załuska
CEO, RE: START KARIERY
Patrycja Załuska
CEO, RE: START KARIERY

Właścicielka firmy RE:START KARIERY, ekspert rynku pracy i wykładowca
Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek grupy badawczej dot. wykluczenia
zawodowego. Wspiera firmy w procesach rozwojowych (D&I) i
outplacement’owych. Autorka licznych publikacji eksperckich i książki
„reStart kariery. Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy”, nominowanej do
nagrody Economicus 2019.