POLITYKA PRYWATNOŚCI
Strony internetowej Dream Employer (dalej: Strona WWW) na wydarzenie organizowane przez Dream Employer Hub Sp. z o.o., Grochowska 200 / 46, 04-357 Warszawa (dalej: Organizator wydarzenia/Organizator).

I. Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wyraz dbałości o bezpieczeństwo oraz o prywatność osób korzystających ze Strony WWW. Operatorem Strony WWW jest Mobile Madness Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, 35-302 Rzeszów, KRS: 0000709762, NIP: 8133765846, REGON: 0000709762 (zwany dalej: Operatorem/Mobile Madness). Operator korzysta z usług hostingu zapewnianych przez HITME.pl - Marek Bajerski, ul. F. Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk.

II. Dane osobowe

Operator dokłada wszelkich starań, aby Strona WWW ułatwiała każdemu użytkownikowi przeglądanie informacji dotyczących wydarzenia, komunikacji z innymi użytkownikami oraz organizatorem wydarzenia, kontaktu z twórcą Strony WWW, tj. Mobile Madness, interakcji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze Strony WWW informujemy, że poruszając się po Stronie WWW wyrażasz zgodę na zapisywanie przez Stroen WWW logów oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rejestracji, logowania i edycji profilu, są niezbędne do działania Strony WWW w ramach funkcjonalności związanych z kontem użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Założenie konta w Stronie WWW należącej do Mobile Madness w ramach usługi MKonferencja daje możliwość korzystanie z tego samego konta we wszystkich Stronach WWW i Aplikacja mobilnych w ramach usługi MKonferencjanależących do Mobile Madness.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Stronach WWW należących do Operator w widoku edycji profilu są dostępne dla wszystkich korzystających ze Strony WWW, zalogowanych na swoje Konta. Operator nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Gromadzenie danych

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW jak i statystyk. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Strony WWW.

Dane statystyczne o użyciu Strony WWW są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Strona WWW. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające ze Strony WWW.

Wiadomości

Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Strony WWW, usług i produktów (np. zmiany).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Operator zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO"), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres rodo@mkonferencja.pl

Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Strony WWW należącej do Mobile Madness obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Mobile Madness będzie informować na Stronie WWW.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Operator prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kontakt@mkonferencja.pl

VII. Ciasteczka

1. Strona WWW korzysta z plików cookies tj. niewielkich plików wysyłanych przez serwer WWW, które następnie przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (telefonie komórkowym lub komputerze) i przeznaczone są do korzystania ze Stron Internetowych. Takie pliki cookies zawierają nazwę strony WWW, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystywane są w celu tworzenia anonimowych danych statystycznych.

2. Strona WWW przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości strony WWW edukacja.klrwp.pl, analizowane są pliki z logami w celu określenia: które strony są najczęściej otwierane, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów itp. Zebrane logi są przechowywane jako materiał pomocniczy (statystyki) służący do administrowania stroną WWW. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają szczegółowych cech konkretnego użytkownika.

3. W stronie WWW edukacja.klrwp.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony WWW lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki WWW).
b) „stałe” (persistent cookies), które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie;
Stosowane w stronie WWW tylko pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony: pozwalają na korzystanie z usług strony.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron WWW (przeglądarka WWW) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym (telefonie komórkowym, komputerze). Możesz również samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

5. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia używanej przez siebie przeglądarki. Operator zastrzega, wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, uniemożliwi korzystanie ze strony WWW.

6. Przy otwieraniu pierwszej strony możesz wyrazić lub odmówić zgody na takie wykorzystanie plików cookies. Zgoda ta może może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

7. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są w ustawieniach przeglądarek WWW:
- w przeglądarce Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
- w przeglądarce Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
- w przeglądarce Apple Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri35610/mac
- w przeglądarce Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

8. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i plików cookies, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym; RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.