Rejestracja

Dane zgłaszanych osób, jeśli ktoś inny bierze udział w konferencji niż zgłaszający

Sprawdź regulamin
Do zapłaty brutto (w tym VAT 23%) 0